L'ASSOCIACIÓ

Benvolugut Director/a:

L'Associació Professional Catalana de Directors/res de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència -ASCAD- ha estat inscrita, a l'empara de la Llei 7/2006, de l'EXERCICI DE PROFESSIONS TITULADES I DELS COL•LEGIS PROFESSIONALS i d'acord amb els directives de l'UE, com a ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 40652.

Primera entitat d'Espanya que assoleix aquest rang en el sector de la dependència i que dóna SEGURETAT JURÍDICA tant als/els DIRECTORS/RES com als USUARIS de tota CATALUNYA.

Serveixi la present, per presentar-vos la nostra entitat i a els motius què ens han impulsat a constituir-nos en associació profesional. La figura del director dels establiments d'acollida i del director d'entitats prestadors de serveis a les persones grans és cabdal per garantir la calidad dels serveis que reben les persones ateses i l'estricte respecte dels seus drets com a usuàries dels mateixos, així és defineix a la Llei de Serveis Socials. Som el nexe fonamental entre els' entitats prestadors de serveis i a els Seus usuaris.

És, per tant, de molt interès per a els/les professionals activar el desarrollo de totes els atribucions que la Lley 7/2006 ens atribueix respecte el nostre exercici professional, deontologia, obligacions, drets, deures i responsabilitats.

L'objectiu d'aquesta associació professional és vetllar pèls interessos i inquietuds de tots aquells que tenim la responsabilitat de dirigir a els establiments i serveis d'atenció a les persones grans a Catalunya. Partint de l'experiència acumulada i la formació específica que tenim volem afrontar els reptes que suposen a els marcs normatius, la Llei de la Dependència i la Llei de Serveis Socials, amb esperit constructiu, responsabilitat personal, solvència professional, lleialtat institucional i compromís de servei vers les persones ateses.

Ara bé, el marc normatiu també té per a nosaltres, com maxims responsables de gestionar els serveis d'atenció a les persones grans, elements de profunda preocupació donades els ambigüitats d'uns quants aspectes en el redactat de la Llei de Servais Socials com, per exemple, l'apartat del règim sancionador aplicable als directors/responsables d'establiments o serveis. En aclarir aquestes situacions no podem regatejar esforços.

La Junta

La Junta

L'estrucutra organitzativa de l'ASCAD està composada per:

PresidentAndrés Ruedapresident@ascad.es
VicepresidentIñaqui Antónvicepresident@ascad.es
SecretariJuli Martísecretari@ascad.es
TresorerJordi Comatresorer@ascad.es
1r VocalLluís Juanvocal1@ascad.es
2n VocalAnna Barcelòvocal2@ascad.es
3r VocalJoaquín Garcíavocal3@ascad.es
4rt VocalHigini Vilellasvocal4@ascad.es
5è VocalAnna Barcelóvocal5@ascad.es
6è VocalJosep Lluís Montserratvocal6@ascad.es
7è VocalJoan Lópezvocal7@ascad.es


Preguntes més freqüents

1.- Que és ASCAD? L'associació professional dels directors-res de centres d'atenció a la dependència gerontològica.

ASCAD no es una asociación patronal, respeta que sus miembros sean de las asociaciones patronales que ellos estimen oportuno y pretende, por vocación y convicción, mantener una cordial relación con todas las existentes.

2.- Que pretende ASCAD? La defensa de los intereses de los responsables de que entendemos maltratados muy especialmente por la normativa actual. Dignificar la actividad profesional, defender a las personas dependientes bajo nuestra responsabilidad y en general todas aquellas funciones que emanan de la Ley de Col.legis Professionals de Catalunya y que nos competen como associació profesional.

Su objetivo final es la consecución de un Colegio Profesional. Es asimismo un foro de ideas, reflexión y debate abierto a la participación plural de sus miembros, crear cuerpo conceptual en los asuntos profesionales y establecer nexos de unión amistosos entre todos así como un diálogo constructivo, por lo que necesariamente ha de ser franco y abierto, con la administración. En su ideario y estatutos se detallan los objetivos y fines.

3.- Como puedo afiliarme? Cumplimenta el cuestionario de la sección socis "Dona't d'alta".

4.- Cuanto cuesta? Cuanto cuesta? Durante un tiempo ha sido gratuito. Ahora el coste es de mes,… ¡¡¡ 0,16 céntimos al día, una cerveza y un refresco al més!!!. Como ves no pretendemos gravar ningún bolsillo. Temporalmente, el acceso a la web estará abierto pero después quedarán zonas restringidas de acceso exclusivo a miembros.

Tenemos que agradecer a nuestros esponsors su ayuda actual por lo que en lo que puedas, atiéndelos, seguro que sus propuestas serán interesantes y altamente competitivas. Será una forma de corresponderlos ante la ayuda que hacen a la asociación.

Tenemos que agradecer a nuestros esponsors su ayuda actual por lo que en lo que puedas, atiéndelos, seguro que sus propuestas serán interesantes y altamente competitivas. Será una forma de corresponder a quienes nos ayudan.

5.- Como puedo contactar con ASCAD? por nuestros mails (infoascad@gmail.com) ó contactando con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva.