Subscriu-te a ASCAD

E-mail :

ASCAD PIDE AMPARO AL SINDIC DE GREUGES

1418819967433-676605783

Recientemente la LLei 13/2014 del 27 de octubre sobre accesibilidad ha modificado parcialmente la LLei 12/2007 en algunos artículos sin interés en información, oscurantismo y poca o nula transparencia que  denota falta de respeto y desconsideración.


Ilmo. Sr. D. Rafael Ribó i Massó

Síndic de Greuges de Catalunya

Passeig de Lluís Companys, 7

08003  Barcelona

 

 

                Andrés Rueda Sánchez, amb DNI 37.782.457N, en qualitat de President i representació de Ascad,

EXPOSEM:

                1.- Som un col·lectiu de professionals del camp de la gerontologia directors d'establiments i serveis per a la gent gran, tots pertanyents a l'Associació Catalana de Directors de Centres i serveis d'Atenció a la Dependència gerontològics (Ascad) que ens trobem en situació de excessiva vulnerabilitat i desemparament en el nostre exercici professional pel que ens veiem en la necessitat de sol·licitar la seva intervenció.

                L'objectiu d'aquesta associació professional és vetllar pels interessos i inquietuds de tots aquells que tenim la responsabilitat de dirigir els establiments i serveis d'atenció a la gent gran a Catalunya. Partint de l'experiència acumulada i la formació específica que tenim volem afrontar els reptes que suposen els nous marcs normatius, la Llei de la Dependència i la Llei de Serveis Socials, amb esperit constructiu, responsabilitat personal, solvència professional, lleialtat institucional i compromís de servei cap a les persones ateses.

                2.- Aquest compromís amb les persones més fràgils i la seva protecció es va materialitzar en la posada en marxa de la Iniciativa Legislativa Popular, pionera a l'Estat, per a la protecció dels grans dependents de la nostra societat i que està pendent d'assignació de data per la seva discussió al Parlament de Catalunya. Cal reflectir que amb la ILP vam recollir més de 64.000 firmes de les que es van validar 55.554 i que “expresamente'' com a acte de sensibilització social cap als grans dependents gairebé íntegrament es van recollir a peu de carrer sense sol·licitar signatures en els ambients propis del nostre àmbit professional que hagués disparat la xifra.

                3.- La figura del director dels establiments d'acollida i del director d'entitats prestadores de serveis a la gent gran és primordial per garantir la qualitat dels serveis que reben les persones ateses i l'estricte respecte dels seus drets com a usuàries dels mateixos , així es defineix en la Llei de Serveis Socials. Nosaltres som responsables que això sigui així, som el nexe fonamental entre les entitats prestadores de serveis i els seus usuaris.

                Aquest nou marc normatiu, però, es converteix per a nosaltres, els màxims responsables de gestionar els serveis d'atenció a la gent gran, en un element de profunda preocupació donades les ambigüitats d'alguns aspectes en el seu redactat com, per exemple,

l'apartat del règim sancionador aplicable als directors / responsables d'establiments o serveis. (Art. 96, 97, 98, 99)

                4.- Vist que la Llei 24/2009 de 23 de desembre, Títol I, article 1.4.h diu que en les seves competències està: "suggerir o recomanar, com a resultat d'un procediment d'investigació, l'aprovació d'una disposició normativa o la modificació d'aquelles normes vigents l'aplicació consideri que pot conduir a un resultat injust oa un perjudici innecessari "

                Ens permetem adjuntar un detallat informe en què es demostra una situació no ajustada i contrària a dret i que perjudica els responsables dels centres geroasistenciales per la seva subjectivitat i desproporció així com la falta de rigor i tipificidad necessària en tota norma de la qual es desprengui un procediment sancionador. Aquesta situación, la documentació justifica i posa en relleu a l'informe adjunt.

                En conseqüència a tot això,

SOL·LICITEM:

                Una petició d'empara per part seva i que insti a la Conselleria a promoure un desenvolupament normatiu destinat a l'adequació d'aquesta situació poc transparent subjecta a dret hipersancionador sense una tipificació adequada amb tics persecutoris, que genera perjudici en l'àmbit professional i també, per tant, en els establiments que dirigim posant-nos a tots al peu dels cavalls i com a conseqüència també als nostres residents i famílies, el que considerem desorbitat, inapropiat i estigmatitzant, situació aquesta sense parangó amb cap altra activitat professional i en conseqüència sens dubte discriminatòria i innecessària.

                Ens posem a la seva total disposició per a qualsevol aclariment que pogués necessitar,

Per Ascad,

Signat. Andrés Rueda Sánchez

Barcelona, 12 desembre 2014