Subscriu-te a ASCAD

E-mail :

PROYECTO DE DECRETO DE CONCERTACION 2019. TEXTO Y ALEGACIONES

Per tant la nostra primera esmena és a la pròpia base i en conseqüència a la totalitat del Projecte fins al punt que deberia ser retirat i refet amb una altra filosofia.

 


No manca en el projecte de Decret l'anomenada als estàndards de qualitat, sobre els quals per cert no hi ha moltes pistes en el text, i referències a la Llei de Serveis Socials de Catalunya del 2007. A ASCAD ens agradaria que hagués contemplat també altres valors: sent la Comunitat de l'Estat que lidera les desatencions en forma crònica quant a dependència i a la qual li va propiciar la major destralada en les retallades de CiU, no estaria de més que ara restituíssim proporcionalment el mal causat, “eixampléssim” la base assistencial i que l'objectiu central d'aquest Decret fos esperançador i diferent, hauria de marcar un procés en el qual el primer “credo” sigui complir nostres primers i més fonamentals articles de la llei de S. Socials sense els quals mancaria del seu preceptiu sentit que li dóna la legitimitat necessària: 
“garantir-hi l’accés universal per a fer efectiva la justícia social”, “Assignar equitativament l’úsdels recursos socials disponibles”, “Totes els persones tenen dret a accedir a l’atenció social i agaudir-ne, sense discriminació per raó de lloc de naixement, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social”, “Principis rectors del sistema públic dels serveis socials: Universalitat, Igualtat, Responsabilitat pública” … per citar alguns. 


En cas que no visualitzi el document pdf correctament, premi el següent link per descarregar-lo

Document pdf